Cuốn sổ tay “Hãy tôn trọng

Cuốn sổ tay “Hãy tôn trọng! Đây là cơ thể của tôi”, do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Thụy Điển phát hành lần đầu trong một chiến dịch tích hợp nhằm ngăn ngừa xâmhại tình dục trẻ em. Cuốn sách đưa ra những lời khuyên hữu tích và tư vấn giúp cho các bậc phụ huynh, giáo viên, những người làm chính sách, các cán bộ trong ngành giáo dục, các tổ chức NGO và những người lớn về cách giáo dục trẻ em ở các lứa tuổi khác nhau để tự bảo vệ mình khỏi bị lạm dụng tình dục.
Với cách tiếp cận dễ hiểu, cuốn sách đưa ra những gợi ý làm thế nào để nói chuyện một cách thoải mái, cởi mở về chủ đề tình dục một chủ đề vốn khá khó khăn, cũng như các bộ phẩm nhạy cảm, riêng tư trên cơ thể mỗi con người; thế nào là các động chạm an toàn và không an toàn, những gì được phép và không được phép khi người lớn tiếp xúc với các em. Đây là một cuốn sách giúp tăng cường sự tự tin của các em và là một công cụ thiết thực ngăn ngừa lạm dụng tình dục trẻ em.
Buổi ra mắt sách trong giấy mời.
Lam Pham Victoria Rhodin Sandström