Cuộc đời tôi may mắn là gặp rất nhiều đàn ông như này

Cuộc đời tôi may mắn là gặp rất nhiều đàn ông như này…
Thành ra sau đó tôi đàn ông hơn những người đàn ông đó…và tôi không cần đàn ông vì tôi là người đàn ông của tôi…!
Sự nghiệp là của tôi
Tương lai là của tôi
Hạnh phúc là của tôi
Chứ đàn ông tính toán,so đo,kém cỏi thì out
Tóm tắt những thành phần không làm nên đại nghiệp.
1: Loại đàn ông thường xuyên thay đổi phụ nữ !
2: Loại đàn ông chỉ biết đổ lỗi cho phụ nữ!
3: Loại đàn ông chỉ thích ăn cơm dẻo!
4: Loại đàn ông không đủ năng lực để chịu trách nhiệm!
5: Loại đàn ông đối với tương lai không có kế hoạch !
6: Loại đàn ông không hiểu được giá trị của người phụ nữ!
7: Loại đàn ông chỉ biết nghiện game
8: Loại đàn ông không biết chịu thiệt!
9: Loại đàn ông chỉ biết tính toán với phụ nữ!
10: Loại đàn ông không có chút kiên nhẫn
11: Loại đàn ông không có chủ kiến, không quyết đoán!
12: Loại đàn ông lười nhát ham ăn!
13: Loại đàn ông có kiến thức như một bà nội trợ!