cuộc đời là một cuốn sách mà tác giả chính là nhân vậy trong cuốn sách đó

cuộc đời là một cuốn sách mà tác giả chính là nhân vậy trong cuốn sách đó
một cuốn sách giá trị không có nghĩa là nó được dát bằng vàng mà trong sách có nhiều tình tiết bất ngờ, những chuyển biến ngoạn mục và ẩn chứa nhiều điều giá trị mà khiến cho người đọc muốn khám phá và ghi nhận.
Tit