CT Từ thiện Nepal tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cô Lan Lê $200

CT Từ thiện Nepal tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cô Lan Lê $200 . Cảm ơn cô Lan.
Người dân nghèo Nepal rất cần thuốc chữa bệnh. Nhưng đoàn rất khó cho họ thuốc trị bệnh vì phải có bác sĩ khám bệnh, ra toa này kia. Nên những thuốc thông thường như cảm, cúm , nhức đầu thì được hoặc Salonpas dán vô chỗ nào nhức đau thì được. Người phụ nữ Nepal gặp QD là chỉ ngay vô cái răng bị đau rồi xin thuốc giảm đau. Họ ở sâu trong núi, áo quần rách rưới thê thảm…Họ cần thực phẩm, áo quần để sống sót khi mùa mưa tới…
See Translation