Có nhà báo vừa hỏi tôi về chuyện cha mẹ tự day con thay cho việc con đến trường

Có nhà báo vừa hỏi tôi về chuyện cha mẹ tự day con thay cho việc con đến trường.
Tôi có nói mấy ý khái quát về chuyện lợi và hại.
Các nhà báo lưu ý, nếu muốn phân tích cái lợi của giáo dục tại gia thì đừng có nhấn mạnh chuyên giành chứng chỉ tiếng Anh hay gì đó thuần túy của trẻ em.
Giáo dục là tạo ra con người. Mấy cái ầm ĩ đó chỉ là công cụ.
Giáo dục trường học đã sa lầy vào cái đó rồi thì không nên lấy cái sa lầy này để chống lại cái sa lầy kia.
Công cụ tốt rất cần nhưng nó không thay cho mục đích được.
Muốn giáo dục con tại gia, bố mẹ cần phải có bản lĩnh và phải nghiên cứu vè giáo dục tương đối với sự trợ giúp của các chuyên gia thực sự khác.
Không có chuyện cứ chơi kiểu du kích là có thiên tài.
Đấy là tôi nói chung, không nói trường hợp cụ thể nào.