Có ai còn nhớ bộ phim đã từng một thời gây bão trên truyền hình này không

Có ai còn nhớ bộ phim đã từng một thời gây bão trên truyền hình này không?? Nhớ hồi đó mỗi khi nghe bên nhà hàng xóm vang lên tiếng nhạc này là cả xóm liền bỏ cơm, cắm đầu cắm cổ chạy qua coi cho bằng được…không ai bỏ sót một giây nào luôn!
P/S: Ai mà còn nhớ chắc cũng…”lớn tuổi” cỡ tui trở lên rồi á
See Translation