“Chúng ta hoàn toàn có thể mong muốn những con người khác có được ý chí của riêng họ (a will of their own)

“Chúng ta hoàn toàn có thể mong muốn những con người khác có được ý chí của riêng họ (a will of their own); chính mong muốn cho những cá nhân khác có được sự khác biệt này là một trong các đặc điểm của tình yêu đích thực”. – Scott Peck.
giáo dục đích thực, do vậy, sẽ dạy trẻ em với tình yêu để chúng trở thành con người mà chúng muốn trở thành.
cái mà phần lớn nhân loại gọi là yêu (giữa cha mẹ-con cái, người yêu-người yêu, vợ-chồng) là sự kiểm soát, là sự vị kỷ, là sự kỳ vọng người kia phải thoả mãn mình. đấy là cái tôi hay còn gọi là bản ngã. bản ngã cực kỳ kiêu ngạo, nó đặt nó làm trung tâm, nó chỉ muốn nó được phục vụ, được khen ngợi, được chiều chuộng, được tôn vinh, được ngưỡng mộ.
con người mà còn bị bản ngã chỉ huy thì chưa biết yêu thương. con người mải cãi nhau, mải tranh giành, mải tranh phần “đúng” để nhường người khác phần “sai” cũng vì bản ngã.
tất cả những cuộc chiến đều do bản ngã chi phối. làm gì có kẻ thù nào bên ngoài ta?