Chốt danh sách đại lý đi event vào ngày mai team m có ai quẩy đc để lấy mục tiêu phát triển và đẩy mạnh team m đi nào

Chốt danh sách đại lý đi event vào ngày mai team m có ai quẩy đc để lấy mục tiêu phát triển và đẩy mạnh team m đi nào.
Sau buổi event đó chúng ta sẽ rút đc ra kinh nghiệm hơn nữa là sao m k cố gắng lên đại lý sớm hơn….đc nhiều hỗ trợ từ công ty thưởng cũng ưu đã hơn….m làm được sao các bạn k thử làm đi xem ai cũng có mục tiêu phấn đấu và phát triển đi xa hơn nữa.để đạt được những thứ m mong muốn…..
Team Hoà no 1……
See Translation