Chắc chắn sẽ không ít lần ta phải đưa ra sự lựa chọn của mình

Chắc chắn sẽ không ít lần ta phải đưa ra sự lựa chọn của mình, trong đó có những lần được coi là ngã rẽ của cuộc đời. Đứng giữa hai sự lựa chọn, phải đưa ra quyết định như thế nào mới là tốt nhất không ai có thể khẳng định được.
Không có quyết định sai cũng không có quyết định đúng. Khi bạn phân vân tức là bạn đang đo đếm được và mất, vì vậy đừng bao giờ nuối tiếc những thứ mà mình đã không lựa chọn. Chắc chắn tại thời điểm đó bạn đã làm theo những điều mình thích.
Chúng ta không có cơ hội làm quá nhiều điều, và mỗi thứ chúng ta làm thật sự là những điều tuyệt vời nhất
See Translation