Cái sự học là việc muôn đời phải làm

Cái sự học là việc muôn đời phải làm! Học ở trường chưa đủ thì ra học ở đời. Học ngoài đời còn thiếu thì lại vô trường học tiếp!
Tự dưng ưng đi học. Thấy chưa thực sự giỏi.
Có lẽ em về ĐN 2-3 năm làm quả Dr study!
Vợ con có đồng ý ko nhỉ???
P/s: ai đã/ đang săn/apply cái scholarship mô nác ngoài ngon ngon thì share thông tin với nha!
See Translation