Cái chính là tư chất nội lực

Cái chính là tư chất nội lực
Thiếu nữ trẻ đẹp và quyến rũ xã hội ngày nay nhiều không? Xin thưa rất nhiều. Thế thiếu nữ trẻ có tài năng sự nghiệp trong xã hội ngày nay nhiều không? Xin thưa không ít. <3 Nhưng số ít đặc biệt, nếu là một thiếu nữ trẻ xinh đẹp, quyến rũ. Mà đầy chiều sâu tâm hồn và tài năng (đặc biệt là tài năng trong kinh doanh nữa), thì đó luôn là một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. 😉 Cám ơn cuộc đời, khi luôn cho tui gặp và được truyền cảm hứng bởi những thiếu nữ với tư tưởng quốc tế, khí chất, hoài bão nhiệt huyết tuyệt vời, thú vị như thế. ;). Nấm, Lin, Vy, Su, Hoài... ════════════ Hoan Value (Luôn chia sẻ vì người trẻ). T/ tin cá nhân: http://goo.gl/sFe1wy.