Các giáo viên ở VN từ mầm non tới đại học thường hay dạy theo kiểu “rót nước vào chai” nghĩa là truyền đạt thẳng nội dung mình chuẩn bị vào

Các giáo viên ở VN từ mầm non tới đại học thường hay dạy theo kiểu “rót nước vào chai” nghĩa là truyền đạt thẳng nội dung mình chuẩn bị vào…đầu học sinh (thực ra nó vào tai phải ra qua tai trái).
Trong khi ở Nhật và các nước khác giáo viên phải sử dụng “giáo tài” như một phương diện trung gian để chuyển hóa nội dung giáo dục thành nội dung học tập và biến nó thành nhận thức của giáo viên.
Sự lạc hậu về lý luận giáo dục đã góp phần làm cho cải cách diễn ra không có hiệu quả và lạc đường.
Bình luận của tôi về SGK và cơ chế biên soạn SGK (Kì II).
http://vietnamnet.vn/…/khi-sach-giao-khoa-thanh-tin-nguong-…