Bỏ biên chế giáo viên để mong giáo dục tốt lên cũng tương tự như nhiều người đã từng hi vọng lệnh cấm dạy thêm ở tp HCM giải quyết được tiêu cực trong giáo dục

Bỏ biên chế giáo viên để mong giáo dục tốt lên cũng tương tự như nhiều người đã từng hi vọng lệnh cấm dạy thêm ở tp HCM giải quyết được tiêu cực trong giáo dục.
Tất nhiên sự trì trệ và bảo thủ trong giới làm giáo dục là một sự thật khó cãi dù nói ra nghe rất khó chịu.
Có rất nhiều giáo viên không hề đọc sách hay suy nghĩ về nghề dù đang giảng dạy.
Với nền hành chính giáo dục hiện tại bỏ biên chế sẽ khuyến khích giáo viên tích cực hơn, lo lắng nhiều hơn,thường trực hơn nhưng tiếc là sự lo lắng hay tích cực đó không nằm trong phạm trù chuyên môn.