Bắp ơi

Bắp ơi, sau này con ở với ai?
Con ở với bố mẹ.
Thế con k lấy vk ah?
Có. Con ở với bố mẹ và vk
Thế con ngủ với ai
Con ngủ với bố mẹ.
Ô, thế con k ngủ với vk ah?
1 hôm ngủ với bố mẹ. 1 hôm ngủ với vợ.
Thế sau này bố mẹ già thì sao?
Con sẽ chăm sóc bố mẹ, con sẽ cho bố mẹ uống thuốc, uống nước.
Con có đuổi bố mẹ k?
Không. Bố mẹ già rồi đuổi bố mẹ thì tổn thương lắm.
It’s him, my previous life beloved.
Stylish: Mom
Photographer: Mom