Bạn là người có trực giác nhạy bén

Bạn là người có trực giác nhạy bén, sinh ra đã có tầm nhìn xa trông rộng, thường phát hiện ra những chi tiết mà người khác không phát hiện ra, rất nhẫn nại, việc gì cũng giấu trong lòng, không thích làm phiền người khác. Người khác đối với bạn tốt thế nào, bạn đều ghi nhớ trong lòng, với nghĩa khí của bạn, bạn sẽ đền đáp cho họ gấp nhiều lần hơn thế. Bạn là người có chí, nỗ lực, đáng tin, với tâm tính tốt và cầu được ước thấy, bạn dễ bất cẩn bị người khác lợi dụng.