Bạn cũ gặp lại

Bạn cũ gặp lại. Làm việc cùng nhau 35 năm trước. Bạn ấy đi làm Master ở nước ngoài và rủ mình đi nhưng mình từ chối vì nặng nợ chồng con, rồi mỗi người mỗi ngả từ đó. Bây giờ bạn ấy là tiến sĩ, còn mình là nông sĩ.
Ngồi cạnh nhau suốt gần 10 năm, chuyện gì của nhau cũng biết. Giờ mỗi người mỗi ngả, mỗi người mỗi nghề, mỗi người mỗi số phận, chả liên quan gì tới việc hai đứa từng làm.
Cái thời ngơ ngác làm cơ quan nhà nước qua lâu rồi. Giờ gặp lại, tóc đã bạc cùng bao biến cố trong đời. Buồn nhiều hơn vui!