BẠN CÓ TỰ TIN TAG 3 NGƯỜI MÀ BẠN CHẮC RẰNG HỌ SẼ THAM GIA TRÀO LƯU NÀY

BẠN CÓ TỰ TIN TAG 3 NGƯỜI MÀ BẠN CHẮC RẰNG HỌ SẼ THAM GIA TRÀO LƯU NÀY?
Tôi tự tin tag 30 người để đi đầu nhé
Cá nhân tôi sẽ bắt đầu bằng việc livestream ngay sau đây, để ĐỌC tiếp phần 2 cuốn SÁCH hướng dẫn cơ bản cách nhận biết trẻ tự kỷ.
Vì sao việc này tốt cho trẻ em?
Tự kỷ có thể đến với bất cứ trẻ em nào, với bất cứ gia đình nào, không phân biệt giàu nghèo, trình độ học vấn, màu da, chủng tộc.
Giai đoạn vàng để phát hiện trẻ tự kỷ là từ 6 tháng đến 3 tuổi, càng được phát hiện và can thiệp sớm, hiệu quả cải thiện hội chứng tự kỷ càng cao.
Sách của Mỹ, được biên dịch bởi các bác sỹ, chuyên gia của Mỹ và Việt Nam.
Sách rất thiết thực cả với những gia đình chưa/không có con tự kỷ. Ai bận có thể note lại để xem khi rảnh.
#LamviectotchoTreem
#QuocteThieuNhi2017