Bài viết này tớ nghĩ ai cũng nên đọc:

Bài viết này tớ nghĩ ai cũng nên đọc:
Hai tiêu chí trong việc kiếm tiền phải luôn luôn nhớ:
– “Tâm” luôn được thanh thản.
– “Thân” luôn được bình an.
Tiền là phương tiện chứ không phải là mục đích cuối cùng của cuộc sống.
Tiền:
– Bỏ dấu huyền thì là Tiên
– Thêm dấu sắc là Tiến
– Thêm dấu nặng là Tiện
– Thêm dấu ngã là Tiễn
Biết dùng tiền, sẽ giúp bạn thăng tiến.
Có được tiền, cảm giác sướng như tiên
Cố giữ tiền, bạn là người bần tiện
Thiếu thốn tiền, nhà cửa cũng phải tiễn
Tôi:
– Bỏ dấu thì là Toi
– Thêm dấu sắc là Tối
– Thêm dấu huyền là Tồi
– Thêm dấu nặng là Tội
Không biết mình là ai thì toi
Không học hỏi người khác thì tối
Không giúp người hoạn nạn thì tồi
Không làm điều tốt lành thì tù tội.
Đừng bất chấp tất cả để bán rẻ cái tôi cho đồng tiền.
Làm việc gì cũng được, miễn sao ” Tâm hồn ” luôn được thanh thản.
Làm điều gì cũng được, miễn sao ” Thân thể ” luôn giữ được bình an.
– Hôm nay bạn có tiền, không có nghĩa rằng cả đời bạn giàu có. Nhưng nếu bạn có Tâm thì bạn sẽ thành công!
St
See Translation