Anh Nguyễn Anh Tuấn đăng thư ngỏ nhận mình là “kẻ ăn mày”

Anh Nguyễn Anh Tuấn đăng thư ngỏ nhận mình là “kẻ ăn mày” , với tôi, chắc chắn anh là kẻ ăn mày đáng yêu nhất (người ăn mày vĩ đại tôi dành cho anh Nguyễn Quang Thạch).
Chia sẻ bức thư này với mong muốn trẻ em Thanh Chương có thêm những cuốn sách để củng cố hành trang trên đường đời.
Nhân tiện xin kể lể, chúng tôi, Phu Sách đã đứng lên kêu gọi đưa sách về Đức Thọ, hiện số tủ sách mới được 2/3 số lớp. Vẫn rất cần những bàn tay trợ giúp.
Lời ngắn, ý dài. Cảm và cảm ơn rất nhiều.