Mọi người chắc chắn đã quá quen thuộc với các loại dầu động vật hoặc dầu thực vật về cơ bản đã được sử dụng hàng ngày nhưng nếu nhắc tới dầu gan cá chắc có lẽ vẫn còn cảm thấy xa lạ. Tuy nhiên, đây lại là nguồn bổ sung một dưỡng chất quan