夢見ることができれば、それは実現できる。

夢見ることができれば、それは実現できる。
Nếu bạn đã dám ước mơ đến điều đó thì bạn cũng hoàn toàn có thể thực hiện được!
– Walt Disney –
Cảm ơn em Trần Thị Lê Hiền đã tạo điều kiện cho anh lên sân khấu cùng song ca bài “Người Thầy” hơn 10 năm mới trở lại sân khấu và thể hiện lại bài này vì đa số làm chương trình đều ngồi sau CÁNH GÀ không à :D. Và được cơ hội lưu lại tấm hình đẹp này với Anh Thầy Lâm Minh Chánh. Kỷ niệm đẹp.
Cảm ơn người ít hình nhất trong lớp CEO KN SG2: Trịnh Thế Lạng