• THÀNH CÔNG

• THÀNH CÔNG – Là dành cho người kiên trì đến cùng.
• SỨC KHỎE – Là dành cho người nuôi dưỡng tinh thần.
• CỦA CẢI – Là dành cho người siêng năng cần kiệm.
• HẠNH PHÚC – Là dành cho người luôn tỏ lòng biết ơn.
• VUI VẺ – Là dành cho người có trái tim mãn nguyện.
• THANH TỊNH – Là dành cho người ở nơi đâu cũng tự tại.
• HIỀN HÒA – Là dành cho người biết trân trọng tất cả.
• TRÍ TUỆ – Là dành cho người chịu khó học hỏi.
(ST)