Vì thế chúng ta mới biết máu và sinh mạng vô tội đáng xót xa và đáng để chúng ta nhìn chính bản thân mình

Vì thế chúng ta mới biết máu và sinh mạng vô tội đáng xót xa và đáng để chúng ta nhìn chính bản thân mình. Đa phần ta sẽ nghĩ khi mạnh hơn để trả lại như vậy và giữ ta mạnh mãi. Và con người ai cũng muốn thế. Đó là sai của thân phận chúng ta. Chỉ có Thiên Chúa, Ngài mới bắt chúng ta phải thay đổi quyền lực của chính mình nếu ta cất thanh kiếm của Peter, Phê rô. Ngài nói anh hãy cất kiếm đi, kẻ dùng kiếm sẽ chết vì kiếm. Họ bắt Thầy mà không bắt anh em. Hãy bắt tôi đi và tha những người này. Rồi Ngài nhặt tai của đầy tớ vị thượng tế và chữa lành cái tai mà Peter đã chém lìa. Cú chém vào tai phải nói rõ ý định Peter chỉ là chém doạ và bâng quơu yếu đuối. Nhưng cách tránh lưỡi kiếm của người kia chứng tỏ anh kia bất ngờ và khiếp sợ. Nên tránh đúng vào lưỡi kiếm chém vào không khí mà đứt lìa tai. Sự nhát sợ ai cũng có. Sự điên dại ai cũng có. Càng mạnh thì cũng càng yếu. Mà Chỉ Có Ngài là Thiên Chúa thì muốn con người gần nhau hơn nữa. Đồng lòng đồng cảm tha thứ và làm bạn làm người thân yêu của nhau trong mọi khó khăn.
Nếu vậy không còn đói bệnh và thất học mất việc trên thế giới xinh tươi xanh mát và phong nhiêu này nữa.
Con yêu Ngài dù con nhiều lỗi lầm
Nhưng con đã biết lòng con đã yêu Ngài trong thẳm sâu đã rất lâu
Dù mà con không biết
Không tin
Hay không trọn vẹn cố gắng
Chỉ khi Ngài đến dẫn đi để biết bạo lực và lời ẩn dấu chỉ tồi tệ con mỗi lúc hơn nữa chứ không hết mây mờ tối
Và vì nó con không thấy con yêu Ngài và Ngài yêu con từ lâu lắm rồi.
Khi con chấp nhận lý lẽ của 3 ông của con
Con mới biết ông ngoại, ông họ, ông đỡ đầu đều đã minh chứng bằng đời mình những lý lẽ chỉ có thể hiểu khi dám nghĩ dám sống.
Con yêu mến Chúa yêu các ông của con và yêu mọi người như chính con
Con sấp mình thờ lạy cảm tạ Chúa
Xin Chúa ban cho Tàu Phá Băng và các vị đứng đầu các tôn giáo bình an, hạnh phúc, an vui và làm thế giới xinh tươi như Chúa muốn. Con Yêu Thiên Chúa của Chúng Con. Và Tạ Ơn Chúa bằng cuộc đời con.
❤️❤️❤️☝️❤️❤️❤️❤️❤️❤️⚓️

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *