Tranh thủ tự hoạ cái mặt đi chơi vài tiếng ròi về đi làm

Tranh thủ tự hoạ cái mặt đi chơi vài tiếng ròi về đi làm
lễ của bây giờ sao khác lễ của vài năm về trước quá. nếu là vài năm trước có lẽ bây giờ đã say cắm đầu,rồi hát hò nhảy nhót tới khi tỉnh luôn… có nhiều tăng lắm: tăng 1, tăng 2, tăng 3 rồi tăng ca của tăng 1, tăng ca của tăng 2,…. vui biết nhường nào, ấy vậy mà vẫn có mặt ở nhà lúc 19h30 để quý bật phụ huynh nghỉ là vừa đi học thêm về về tới nhà tăm phát leo lên giường tủ chăn cùng lũ bạn cào tường mấy bức hình của mấy đũy bạn thân VUI LẮM
CHẮC LÀ TUI ĐÃ GIÀ ĐI THÊM XÍU RỒI MẤY ĐỨA ƠI
#homie❤️

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *