NHỮNG NỖI ĐAU DAI DẲNG SAU CUỘC CHIẾN TRANH

NHỮNG NỖI ĐAU DAI DẲNG SAU CUỘC CHIẾN TRANH
*** Một trong những nỗi đau dai dẳng sau cuộc chiến tranh Việt Nam là số phận của những người con lai Mỹ. Trong 8 năm ( 1965-1973 ) hàng trăm ngàn sĩ quan và binh lính Mỹ sang tham chiến tại VN, họ có mặt tại các đô thị lớn, ở những vị trí tiền tiêu nơi rừng núi, muốn quên sự khốc liệt của chiến tranh bằng cách ” làm bạn ” với các phụ nữ vùng đóng quân. Có người lấy vợ VN, nhưng đa phần ” bạn gái ” của họ chịu sự lỡ làng, trong đó có những người làm việc tại trụ sở , doanh trại , hoặc làm các ” dịch vụ giải trí ” khác.
*** Năm 1973, khi binh lính Mỹ rút về nước để lại hàng ngàn đứa con lai không biết mặt cha ; chịu nhiều sự kỳ thị . Mẹ của những đứa trẻ này thường bỏ rơi chúng hoặc đưa vào cô nhi viện. Năm 1974 tổ chức từ thiện quốc tế CARITAS đã lập các Cô nhi viện nuôi dưỡng trẻ em mồ côi lai Mỹ tại Miền Nam VN, nhưng với nguồn kinh phí vô cùng ít ỏi.
*** Theo nghiên cứu của đại học Ohio, 30% số trẻ em lai biết tên cha, 20% cố gắng đi tìm, và chỉ có 3% đoàn tụ.
– Những tấm ảnh do phóng viên nước ngoài thực hiện tại một Cô nhi viện nuôi trẻ em lai Mỹ năm 1974 .

8 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *