Để có bằng Tiến sĩ như ông Nguyễn Xuân Anh

Để có bằng Tiến sĩ như ông Nguyễn Xuân Anh, cần bao nhiêu tiền?
Chi phí cho chương trình đào tạo tiến sĩ Quản trị Kinh doanh ở trường California Southern University, nơi cấp bằng Tiến sĩ cho Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, rơi vào khoảng hơn 30.000 USD.

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *