Chú ý nha

Chú ý nha, một trong những chính sách có hiệu lực từ hôm nay 1/6 là việc đưa các thông tin của trẻ lên mạng phải được sự đồng ý của các em!
____
Luật Trẻ em 2016 được Quốc Hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua, gồm 7 chương với 106 điều. Một số điều cần ghi nhớ:
Nghiêm cấm hành vi công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên và của cha, mẹ, người giám hộ; Không cung cấp hoặc che giấu thông tin về trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bóc lột, bị bạo lực; Bán cho trẻ em hoặc cho trẻ em sử dụng rượu bia, thuốc lá và chất gây nghiện, chất kích thích khác, thực phẩm không bảo đảm an toàn, có hại cho trẻ em…
Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng phải có các biện pháp bảo đảm an toàn và bí mật đời sống riêng tư cho trẻ em; Cha mẹ, giáo viên và người chăm sóc trẻ em phải có trách nhiệm giáo dục kiến thức, hướng dẫn kỹ năng để trẻ em tự biết bảo vệ mình khi tham gia môi trường mạng./.

24 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *