Vitamin D đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình hấp thụ canxi và photpho qua đường tiêu quá. Nếu như trẻ bị thiếu vitamin thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến quá trình phát triển ở trẻ. Do đó, cha mẹ nên sớm nhận biết được dấu hiệu thiếu vitamin D để bổ