– “Ba ơi! Ba cứ đăng hình con đi. Các cô chú ra lệnh cấm, chắc không sinh được em bé nên ghen ghét, ba ha?”…

* Một đất nước mà những người làm luật không lo quốc kế dân sinh, chỉ cắm đầu học đòi những thứ thực hiện ở quốc gia phát triển hơn mình chục bậc, thì đó là đất nước bấn loạn về tư tưởng và kiệt quệ về ý tưởng.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *