Month: May 2017

Bạn cũ gặp lại

Bạn cũ gặp lại. Làm việc cùng nhau 35 năm trước. Bạn ấy đi làm Master ở nước ngoài và rủ mình đi nhưng mình từ chối vì nặng nợ chồng con, rồi mỗi người mỗi ngả từ đó. Bây giờ bạn ấy là tiến sĩ, còn mình là nông sĩ. Ngồi cạnh nhau suốt

SÁCH TOÁN SINGAPORE

SÁCH TOÁN SINGAPORE Quyển dành cho lứa tuổi bé nhất (Nursery) Không còn nhiều thời gian, nên tôi chỉ lấy quyển này làm ví dụ, để hướng dẫn các ông bố bà mẹ “chơi và học” cùng con, sử dụng sách toán của Singapore. Sau chuyến đi này, tôi sẽ cùng TransViet team dung một