Month: March 2017

Không biết chương trình Giờ Trái Đất mà VN tham gia có tác động như thế nào đến các bạn trẻ tham gia hay người dân

Không biết chương trình Giờ Trái Đất mà VN tham gia có tác động như thế nào đến các bạn trẻ tham gia hay người dân. Để cho một người có ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ tương lai sống thì có lẽ vẫn là GIÁO DỤC. Giáo dục để cho từng con

“SML với mấy kẻ trên FB hôm trước viết bài rõ dài chửi người mẹ tự dựng chuyện con bị xâm hại để nổi tiếng

“SML với mấy kẻ trên FB hôm trước viết bài rõ dài chửi người mẹ tự dựng chuyện con bị xâm hại để nổi tiếng , chúng nói người mẹ tự cào L con ăn vạ , khốn nạn hơn là mấy kẻ chia sẻ những thông tin con mụ bảo mẫu nói cháu bé