Tiếp theo anh Chấn …anh Nén … anh Hàn Đức Long đã đc về nhà sau 11 năm tù oan với tội danh hiếp dâm trẻ em … 11 năm với cái án tử hình lơ lửng trên đầu… Và 1 thằng mọi nữa là Minh béo cũng ra tù với tội danh ấu dâm